Thể loại:Khởi đầu năm 1949 ở Angola – Theo ngôn ngữ khác