Thể loại:Khởi đầu năm 1949 ở châu Âu – Theo ngôn ngữ khác