Thể loại:Khởi đầu năm 1953 ở Angola – Theo ngôn ngữ khác