Thể loại:Khởi đầu năm 1969 ở Nam Mỹ – Theo ngôn ngữ khác