Thể loại:Khởi đầu năm 1969 ở châu Âu – Theo ngôn ngữ khác