Thể loại:Khởi đầu năm 1969 ở châu Phi – Theo ngôn ngữ khác