Thể loại:Khởi đầu năm 1981 ở Trung Quốc – Theo ngôn ngữ khác