Thể loại:Khởi đầu năm 1982 ở Bắc Triều Tiên – Theo ngôn ngữ khác

Thể loại:Khởi đầu năm 1982 ở Bắc Triều Tiên có sẵn trong 5 ngôn ngữ.

Trở lại Thể loại:Khởi đầu năm 1982 ở Bắc Triều Tiên.

Ngôn ngữ