Thể loại:Khởi đầu năm 1993 ở Đức – Theo ngôn ngữ khác