Thể loại:Khởi đầu năm 1993 ở Bắc Mỹ – Theo ngôn ngữ khác