Thể loại:Khởi đầu năm 1993 ở Na Uy – Theo ngôn ngữ khác