Thể loại:Khởi đầu năm 1994 ở Andorra – Theo ngôn ngữ khác