Thể loại:Khởi đầu năm 1994 ở Brunei – Theo ngôn ngữ khác