Thể loại:Khởi đầu năm 1995 ở Andorra – Theo ngôn ngữ khác