Thể loại:Khởi đầu năm 1995 ở Hà Lan – Theo ngôn ngữ khác