Thể loại:Khởi đầu năm 2002 ở Cape Verde – Theo ngôn ngữ khác