Thể loại:Khởi đầu năm 2004 ở Pháp – Theo ngôn ngữ khác