Thể loại:Khởi đầu năm 2006 ở Cape Verde – Theo ngôn ngữ khác