Thể loại:Khởi đầu năm 2008 ở Na Uy – Theo ngôn ngữ khác

Thể loại:Khởi đầu năm 2008 ở Na Uy có sẵn trong 6 ngôn ngữ.

Trở lại Thể loại:Khởi đầu năm 2008 ở Na Uy.

Ngôn ngữ