Thể loại:Khởi đầu thập niên 1820 ở châu Phi – Theo ngôn ngữ khác