Thể loại:Khởi đầu thập niên 1920 ở châu Á – Theo ngôn ngữ khác