Thể loại:Khởi đầu thập niên 1930 ở Nhật Bản – Theo ngôn ngữ khác