Thể loại:Khủng bố theo phương thức – Theo ngôn ngữ khác