Thể loại:Khu dân cư thành lập năm 1743 – Theo ngôn ngữ khác