Thể loại:Liên minh phương Tây (liên minh) – Theo ngôn ngữ khác