Thể loại:Loài được mô tả năm 1767 – Theo ngôn ngữ khác