Thể loại:Loài được mô tả năm 1769 – Theo ngôn ngữ khác