Thể loại:Loài được mô tả năm 1784 – Theo ngôn ngữ khác