Thể loại:Loài được mô tả năm 1790 – Theo ngôn ngữ khác