Thể loại:Loài được mô tả năm 1791 – Theo ngôn ngữ khác