Thể loại:Loài được mô tả năm 1796 – Theo ngôn ngữ khác