Thể loại:Loài được mô tả năm 1863 – Theo ngôn ngữ khác