Thể loại:Loài được mô tả năm 1887 – Theo ngôn ngữ khác