Thể loại:Loài được mô tả năm 1957 – Theo ngôn ngữ khác