Thể loại:Năm của thế kỷ 20 ở Đức – Theo ngôn ngữ khác