Thể loại:Người đoạt giải thưởng khoa học và công nghệ – Theo ngôn ngữ khác