Thể loại:Người tham gia Eurovision Song Contest 2009 – Theo ngôn ngữ khác