Thể loại:Nhà hoạt động nhân quyền theo quốc tịch – Theo ngôn ngữ khác