Thể loại:Nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long ký – Theo ngôn ngữ khác