Thể loại:Phỏng đoán bị bác bỏ – Theo ngôn ngữ khác