Thể loại:Quan hệ quốc tế theo thời kỳ – Theo ngôn ngữ khác