Thể loại:Sự kiện năm 1979 ở châu Âu theo tháng – Theo ngôn ngữ khác