Thể loại:Sự kiện thể thao định kỳ thành lập năm 1918 – Theo ngôn ngữ khác