Thể loại:Sự kiện thể thao định kỳ thành lập năm 1921 – Theo ngôn ngữ khác