Thể loại:Sự kiện thể thao định kỳ thành lập thập niên 2000 – Theo ngôn ngữ khác