Thể loại:Sự kiện thể thao đa môn năm 1994 – Theo ngôn ngữ khác