Thể loại:Sự kiện thể thao đa môn năm 2025 – Theo ngôn ngữ khác