Thể loại:Tác phẩm giả tưởng lấy bối cảnh năm 1995 – Theo ngôn ngữ khác