Thể loại:Tổ chức có trụ sở tại Syria – Theo ngôn ngữ khác