Thể loại:Tổ chức quốc tế châu Âu – Theo ngôn ngữ khác